RUST-EXP.IN.TH : รัสออนไลน์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด - เล่นฟรี - พัฒนาโดยคนไทย

ร้านค้าซื้อของในเกมส์
  • จำนวนพ้อยต์ที่มี : POINT
คำเตือน : ก่อนซื้อสินค้ากรุณาตรวจสอบช่องว่างในตัวละครให้เหลือที่ว่างพอจะรับไอเทมด้วย!
คำแนะนำ : หลังจากกดซื้อของให้พิมคำสั่ง /shop เพื่อรับไอเท็มที่ท่านซื้อ ( พิม 1 ครั้งรับ 1 รายการที่ซื้อ )
ลำดับ รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคาสินค้า ตัวเลือก
1
Assault Rifle
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
2
Bolt Action Rifle
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
3
LR-300 Assault Rifle
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
4
Semi-Automatic Rifle
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
5
Double Barrel Shotgun
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
6
Pump Shotgun
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
7
Spas-12 Shotgun
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
8
Custom SMG
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
9
MP5A4
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
10
Thompson
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
11
M92 Pistol
x1
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
12
Python Revolver
x1
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
13
Revolver
x1
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
14
Semi-Automatic Pistol
x1
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
ลำดับ รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคาสินค้า ตัวเลือก
1
5.56 Rifle Ammo
x150
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
2
Pistol Bullet
x150
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
3
12 Gauge Buckshot
x60
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
4
Incendiary Pistol Bullet
x90
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
5
HV Pistol Ammo
x90
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
6
Explosive 5.56 Rifle Ammo
x90
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
7
HV 5.56 Rifle Ammo
x90
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
8
Incendiary 5.56 Rifle Ammo
x90
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
9
12 Gauge Incendiary Shell
x45
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
10
12 Gauge Slug
x60
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
ลำดับ รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคาสินค้า ตัวเลือก
1
Low Grade Fuel
x500
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
2
Cloth
x500
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
3
Leather
x500
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
4
Metal Fragments
x500
20 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
5
Wood
x2500
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
6
Stones
x2500
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
7
Sulfur
x500
20 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
ลำดับ รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคาสินค้า ตัวเลือก
1
Anti-Radiation Pills
x10
10 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
2
Apple
x20
10 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
3
Cooked Bear Meat
x5
10 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
4
Medical Syringe
x5
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
5
Large Medkit
x5
20 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
ลำดับ รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคาสินค้า ตัวเลือก
1
Large Furnace
x1
25 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
2
Hatchet
x1
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
3
Pickaxe
x1
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
4
Survey Charge
x10
20 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
5
Salvaged Axe
x1
20 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
6
Salvaged Hammer
x1
20 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
7
Salvaged Icepick
x1
20 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
8
Pump Jack
x1
50 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
9
Mining Quarry
x1
50 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
10
F1 Grenade
x10
35 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
11
Beancan Grenade
x10
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
12
Timed Explosive Charge
x1
35 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
13
Satchel Charge
x10
20 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
ลำดับ รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคาสินค้า ตัวเลือก
1
Supply Signal
x1
50 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
2
Bed
x1
5 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
3
Large Wood Box
x1
10 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
4
Code Lock
x1
5 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
ลำดับ รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคาสินค้า ตัวเลือก
1
Metal Facemask
x1
10 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
2
Metal Chest Plate
x1
10 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
3
Hazmat Suit
x1
20 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
4
Heavy Plate Jacket
x1
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
5
Heavy Plate Pants
x1
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
6
Heavy Plate Helmet
x1
15 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
7
ชุด NPC สีเขียว
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
8
ชุด NPC สีฟ้า
x1
30 POINT
ซื้อสินค้าชิ้นนี้!
Copyright © 2015 | RUST-EXP.IN.TH